Dạy con kiểu Nhật
0
Các giai đoạn phát triển của trẻ: Trẻ tập đi (13 tháng tuổi)
0

Khi được 13 tháng tuổi, một số trẻ em đã bắt đầu tự đi một mình - mặc dù những bước đi của bé vẫn chưa vững. Nếu con bạn vẫn chưa chịu đi - hãy dùng dụng cụ ...

0
Dạy con kiểu Nhật: Hỏi & Đáp
0

Hỏi: Trẻ không nghe lời tôi, chúng rất bướng bỉnh? Đáp: Suy nghĩ về nguyên nhân trẻ "không thích”. Nếu không mua cho trẻ cái trẻ thích trẻ sẽ nằm lăn ra ...

0
Dạy con kiểu Nhật: Kích thích 5 giác quan cho trẻ
0

Mang lại nhiều kíchth ích cao độ cho trẻ Ngưòi ta gọi giai đoạn trẻ từ 2 đến khoảng 3 tuổi là “thời kỳ tới hạn” - thời kỳ trẻ phản ứng mẫn cảm nhất vói các ...

0
Dạy con kiểu Nhật: Mục đích của giáo dục trẻ 2 tuổi
0

Dạy con kiểu Nhật - Là “dạy trẻ thành người” nhờ vào việc phân công giáo dục. Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành tính cách Phưong pháp Kubota ...

0
Dạy con kiểu Nhật – Giai đoạn 6-9 tháng tuổi
0

1. Trò chơi WA WA WA Giúp trẻ tích cực phát âm Nếu trẻ đã nói đưực "ê a" thì chúng ta hãy bắt đầu trò choi "wa wa wa". Trước tiên, nếu trẻ đã phát ra đưực ...

0
Dạy con kiểu Nhật – Giai đoạn 2-3 tháng tuổi
0

1. Ú ...Ò A Giúp trẻ rèn luyện trí nhớ làm việc Hơn 2 tháng sau sinh, trẻ thỉnh thoảng sẽ mỉm cười khi ngủ. Khi bạn nói “òa” và cười vói trẻ mà thấy trẻ ...

0
Dạy con kiểu Nhật – Gai đoạn 0-1 tháng tuổi
0

1. Nói chuyện với trẻ trước khi bạn hành động Giúp trẻ rèn luyện năng lực dự đoán ngay từ ngày mới sinh Trước khi thực hiện một hành động nào đó như khi định ...