Dạy con kiểu Nhật: Kích thích 5 giác quan cho trẻ

Mang lại nhiều kíchth ích cao độ cho trẻ

Ngưòi ta gọi giai đoạn trẻ từ 2 đến khoảng 3 tuổi là “thời kỳ tới hạn” – thời kỳ trẻ phản ứng mẫn cảm nhất vói các kích thích đối với năm giác quan.

Trong giai đoạn này, chúng ta càng mang lại cho trẻ nhiều kích thích chất lượng tốt, trẻ càng có đưực khả năng xử lí vói cảm giác và tính chất (cảm tính) về mặt cảm giác. Nếu trẻ đã có đưực những khả năng này thì khi nhìn bông hoa, trẻ không chỉ biết đó là bông hoa mà sẽ biết là bông hoa rất đẹp.

Chúng ta cố gắng để trẻ đưa ra đưực các đánh giá theo cách riêng giống như ngưòi lớn để trẻ có được khả năng xử lí cảm giác và cảm tính. Trong khả năng có thể, bạn cố gắng mang lại cho trẻ nhiều kích thích tốt ví dụ như dẫn trẻ đến xem chưong trình ca nhạc mà trẻ con có thể tham gia để trẻ nghe đưực âm thanh thực của dàn nhạc, dẫn trẻ đến viện bảo tàng hay sở thú để trẻ nhìn thấy những đồ vật hay con vật mà trẻ thấy thích, dẫn trẻ đến công viên cho trẻ ngửi hưong thom của hoa cỏ hay cho trẻ cảm nhận vị ngon của những nguyên liệu thức ăn theo mùa…

Ở giai đoạn này, nếu bạn cho trẻ làm hai việc đồng thời như vừa nhìn nhạc cụ vừa nghe âm thanh nó phát ra, vừa ngửi đồ ăn vừa ăn thì não bộ sẽ làm việc linh hoạt hơn nữa.

Dạy con kiểu Nhật Kích thích 5 giác quan cho trẻ

Tìm hiểu về não bộ

Kích thích cảm giác giúp tăng cường trí thông minh cho trẻ

Hệ thống cảm giác (thùy chẩm, thùy thái dưong, thùy đỉnh, vùng ổ mắt trước trán của thùy trán) của não bộ có “thời kỳ tới hạn”.

“Thời kỳ tới hạn” không có ở hệ hành động (thùy trán) của vận động. Vận động và hành động không có liên quan gì đến độ tuổi mà chỉ cần luyện tập nhiều sẽ trở nên khéo léo và nhanh nhẹn. Để đầu óc trẻ linh hoạt hon thì cần biết tiếp nhận kích thích cảm giác rồi thực hiện vận động và hành động. Ngược với cảm tính, do sự làm việc của thùy trán sẽ sinh ra lý tính. Những ghi nhớ cảm tính sẽ trở thành tri thức còn những ghi nhớ lý tính sẽ cần trí nhớ làm việc. Cả hai ghi nhớ này tạo nên trí thông minh ở trẻ. Những đứa trẻ thông minh hơn thường não bộ sẽ dễ phát triển, sống lâu hơn và ít bệnh tật hơn.