Niêm mạc tử cung dày 7mm có mỏng không, có thai được không ?

Leave a Reply